Redo att imponera på

dina läsare med den

sta offerten?

Ready to impress

your readers with

the best proposal?

Design & innehåll i världsklass.
Worldclass design & content.

Så fungerar expandra.

Expandra är ett offertverktyg med en offerttjänst.
Vårt team designar & implementerar er offert till perfektion. Den följer företagsprofilen till 100% och ni säkrar varumärket.

Säljarna redigerar offerten smidigt direkt i verktyget.
Vi uppdaterar & förbättrar offerterna löpande.
Ni får hjälp när som helst. Allt ingår i vår offerttjänst.

How expandra works.

Expandra is a proposal app & a service.
Our team designs & implement your proposal to perfection. It follows the corporate profile to 100%, securing the brand.

The Users edit the proposal directly in the app with ease.
We continuously update and improve the proposals.
You get help at any time. Our proposal service is all-inclusive.

>

Abonnera på framgång.

25 000 kr
per månad

Fritt antal användare

5 000 kr
per månad

CRM

Jobba smartare, slipp göra allting själv och skicka offerter som imponerar på era läsare.

Boka webbmöte med mig.

Pär Willneborn, co-founder

Subscribe to success.

2 500
per month

Unlimited users

500
per month

CRM

Work smarter, avoid doing everything yourself and send proposals that impress your readers.

Book a web meeting with me.

Pär Willneborn, co-founder